Начало » Новини » Новинa
Актуално
Достойна годишнина

27 Април 2016

Достойна годишнина

о.р. Никола Ненов

Повод да напиша тези редове е фактът, че на 29 април 2016 година се навършват 30 години от създаването на Службата за противопожарна охрана в град Болярово.

През 1985 година завършиха Академията на МВР - град София и като млад офицер трябваше да оглавя новосъздадената служба. Какви бяха основните мотиви, които даваха основание на ръководството на МВР - град Ямбол да се пристъпи към създаване на такава структурна единица? Един от мотивите беше да се намали времето за отреагиране и пристигане на екипа до мястото на произшествието. Така дислоцирани, силите и средствата в РСПАБ - град Елхово в повечето случаи не успяваха да отреагират своевременно на подадени сигнали за произшествия в крайните населени места на община Болярово (Оман, Странджа, Крайново, Ситово, Иглика и др.).

Друг основен мотив за създаването на службата беше действащото по това време 22-ро Постановление от Министерския съвет, което създаде условия за откриване и функциониране на малки предприятия в промишления сектор и пожарната безопасност на тези производства до реализиране на готовата продукция на пазара.

Преди да започне да функционира службата под непосредственото ръководство на полковник Георги Тодоров Кърев, началник на РСПАБ - град Елхово, трябваше да положа немалко усилия по решаването на два съществени проблема. Първият беше щатното кадрово обезпечаване с местни кадри за водачи на специалния автомобил, поставен на дежурство. Вторият - извършването на ремонтни дейности на сградния фонд, предоставен от общинското ръководство на Болярово. Трудностите не бяха малко, но ги преодолявах с необходимата мотивация за бъдещата дейност на службата. И така началото бе поставено. Започна напрегнато ежедневие - за мене и новоназначените ми колеги, отнасящо се до усвояване на работата със съоръженията на противопожарния автомобил. Редовно се провеждаха занятия в сгради за масово пребиваване (училища, детски градини, административни помещения, производствен сграден фонд), на които се обръщаше внимание относно евакуацията на пребиваващите в тях по време на пожар, изключването на електрозахранването на обекта, възможно развитие на пожара и други въпроси.

Цялата организация от получаването на съобщението и отиването до мястото на пожара се обвързваше с действията на водача. Картината след получаване на сигнала за произшествие беше пълна с динамика. Негласните въпроси има ли застрашени хора, какви материали и опасности може да крие обекта висяха във въздуха. Очите трескаво търсеха външните признаци: дим, срутване на сгради, струпване на хора и др. И сред спирането на автомобила напрежението оставаше сред екипа. В потвърждение на тези мои мисли са спомените за пожарите в населените места Камен връх, Ситово, Денница, Голямо Крушево, ГКС „Странджа" и на други места.

Службата по пожарна безопасност нямаше да има тези резултати, ако не споменем доброто взаимодействие с общинското ръководство, особено в лицето на кмета Христо Христов. Човек с положително отношение към работата на пожарникарския екип, готов винаги да оказва съдействие. Това се потвърждава и от факта, че бе пусната в експлоатация и новата сграда на службата (след моето пенсиониране).

Не по-малко заслуги за професионалното развитие и съществуване има и сегашният началник на РСПАБ - град Елхово Стоян Тенев. Винаги готов да реши проблемът, който е възникнал на професионална основа; да вземе решение, което от полза на колектива.

Макар че не мога реално да подам вече командата: „С малка линия - напред!", считам, че и занапред противопожарната защита ще бъде важен фактор в социалното и икономическото развитие на общината ни. Постарах се да покажа опита на моето поколение и личния си опит в разрешаването на едни или други проблеми в организацията и управлението на службата - с желанието сегашните талантливи служители, а и бъдещото поколение да работят за затвърждаването на авторитета на службата.

Три десетилетия - наистина достойна годишнина! Пожелавам ви и достойно бъдеще, огнеборци! 

  •