Начало » Новини » Новинa
Актуално
Местна инициативна група – Елхово проведе две информационни срещи в Болярово

27 Април 2016

Местна инициативна група - Елхово проведе две информационни срещи в Болярово

 

Местна инициативна група - Елхово, в партньорство с община Болярово е в процес на подготовка на стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на двете общини.

Част от публични събития във връзка с разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група - Елхово - Болярово" бяха проведените двe информационни конференции. На 18 април 2016 година от 10.30 часа бе проведена информационна конференция за процеса на разработване на стратегията в град Болярово за представители на местната общност от община Болярово, а на 20 април 2016 година от 10.30 часа се проведе информационна среща, свързана с консултиране с местната общност на разработваната СВОМР в град Болярово - с представители на бизнеса от община Болярово.

Изпълнителният директор на МИГ Нели Кадиева и нейния екип запознаха присъстващите чрез презентация с проучване и анализ за идентифициаране на заинтересованите страни от разработване е изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Елхово-Болярово и за установяване на техните потребности.

Общинският кмет Христо Христов, който бе гост на мероприятията, сподели увереонстта си,че тази стратегия ще бъде успешна, а участието на нашата община, несъмнено полезно за една част от предприемчивите хора, особено младите без доходи в момента. Проектите, които ще се изготвят и евентуално одобрят, ще спомогнат поне няколко души да започнат свой бизнес или да разширят малкия, който имат до момента.

Информационната кампания се осъществява в рамките на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности"  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. между Министерство на земеделието и храните, ДФЗ - РА и Местна инициативна група - Елхово, в партньорство с община Болярово с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони.

 

 

 

  •