Начало » Новини » Новинa
Актуално
Областният управител Димитър Иванов: Призовавам за повече отговорност от страна на кметовете по места за недопускане на тежки пожари

12 Май 2016

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

                                                                                                                                                                                               8600 Ямбол,  ул «Жорж Папазов» 18

WEB site:  http://yambol.government.bg /

 

 

 

Областният управител Димитър Иванов: Призовавам за повече отговорност от страна на кметовете по места за недопускане на тежки пожари

 

 

Областният управител на област Ямбол Димитър Иванов проведе заседание на Щаба за координация на НАВР /Неотложни аварийно-възстановителни работи/ при бедствия и аварии на територията на област Ямбол, във връзка с пожароопасния период. На заседанието взеха участие всички контролни органи, институции и фирми ангажирани с процеса на недопускане на тежки пожарни ситуации и оторизирани за реагиране при такива възникнали на територията на област Ямбол.

По време на заседанието бе направен отчет и анализ на пожароопасния сезон през миналата 2015 година от РД „ПБЗН" Ямбол, както и препоръки за недопускане на пожари през настоящия.

Със заповед на областния управител е определен пожароопасния сезон в горските територии на област Ямбол - от 15.03.2016 г. до 15.11.2016г. Чрез заповеди на кметовете на общини конкретните разпореждания са доведени до знанието на кметствата по места.

Няколкократно по време на заседанието областният управител Димитър Иванов обърна внимание на представителите на общините да засилят именно контрола по места и да бъдат взети конкретни и категорични мерки от страна на кметовете на отделни населени места за почистване на локални сметища, за почистване и поддържане на селските гробищни паркове, пасища и мери. За повече отговорност и санкции при палене на стърнища и сухи треви се обяви областния управител и призова кметовете да си изпълняват задълженията по санкциониране на нарушители в тази посока. Той припомни, че миналогодишните тежки пожари в областта са станали именно по такива причини. За целта е необходим по-голям контрол по отношение на селскостопанската техника, по отношение на действия на сечища в горски територии...

Както и през миналия пожароопасен сезон и днес основните държавни институции ангажирани при пожарна ситуация демонстрираха синхрон в действията си и готовност за бърза и адекватна реакция.

 

 

 

 

 

 

За допълнителна информация: тел. 046/ 68 68 18 

  •