Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно – възстановителни работи

2 Юни 2016

Заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи

 

Лора Величкова

 

         На 30 май 2016 г. от 14 ч. се проведе заседание на Общинския щаб за координация при спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи при възникване на бедствия и аварии на територията на община Болярово, област Ямбол.  На него присъстваха кметовете и кметските наместници на населените места на общината, представители на: ГПУ-Болярово (Емил Кънчев), ПУ- Болярово Живко Койчев, Участък ПБЗН (Стоян Петков), Държавно горско стопанство- гр. Елхово (инж. Атанас Зотов), ръководителят на „В и К"- район Болярово (Атанас Дженков), представител на EVN, „Звено „Гори" - община Болярово, главният ветеринарен лекар на общината д-р Вълков, земеделски производители.

       Заседанието бе открито от председателя на щаба и кмет на общината г-н Христов, който благодари на присъстващите и обяви дневния ред: запознаване с актуални заповеди и документи: заповед относно пожарната безопасност на горите; заповед относно обезопасяване на водните площи; комплексна заповед относно пожарната безопасност.

       След това г-н Христов даде думата за представяне на заповедите на Лиляна Атанасчева - специалист по "Гражданска защита" и ОМП.

       След изслушването на заповедите общинският кмет направи кратък разбор за положението в момента и готовността за летния сезон, като даде думата на гостите да докладват за готовността на институциите, организациите и обектите, които те представляват.

        Всеки от тях сподели пред присъстващите на какъв етап е тяхната готовност - като изправност на техника, с какви ресурси разполагат и как бих могли евентуално при възникване на подобни ситуации. От изказванията стана ясно, че всички институции имат готовност за действия при непредвидени ситуации.

       Кметовете и кметските наместници също се включиха в обсъждането и планирането на мерките за повишаване на готовността за действие.

       Преди да закрие заседанието, Христо Христов апелира за пореден път към добра координация на всички институции, получаване на своевременна информация и бърза организация за действие. Добави, че разчита, както и досега на координираните действия на всички институции и пожела на всички по-безпроблемен летен сезон.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •