Начало » Новини » Новинa
Актуално
Нови дейности по трансграничен проект с участници от община Болярово

28 Юни 2016

Нови дейности по трансграничен проект с участници от община Болярово

 

 

На 18 и 19 юни 2016 година в град Ямбол бяха проведени нови дейности по проект „Предприемачество в мрежа и трансфер на практики за заетост и кариерно развитие на младежта" на НСМСБ - клон Ямбол. От страна на община Болярово бяха включени двама участника - Златина Николова и Десислава Кичукова.

В рамките на тези два дни бе представена и обсъдена „Менторска програма за млади предприемачи". В нея основно бяха разгледани и бе акцентирано на  следните теми: финансиране на стартиращи предприемачи; развитие на бизнеса; административни тежести; финансиране на новосъздадени МСП.

Консултациите бяха водени от ментори експерти, които подпомогнаха участниците в развиването на техните бизнес идеи и изготвяне на бизнес план.

         На 21 юни бе организирано Международно средище за млади предприемачи, в което разработените от тях бизнес идеи бяха представени пред заинтересовани страни, публични власти, бизнес организации, фирми. 

  •