Начало » Новини » Новинa
Актуално
Дванадесето заседание на Общински съвет - Болярово

29 Юни 2016

 Дванадесето заседание на Общински съвет - Болярово

 

        На 29 юни 2016 година Общински съвет - Болярово проведе дванадесетото си заседание.  

        На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: организация на работата на общинската администрация по изпълнението на разпоредбите на Закона за опазване на селскостопанското имущество и административно наказателната практика за периода 2011 - 2015 г.; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2016 година;приемане на допълнителен годишен план - 2016 година и ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово; ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово за задоволяване нуждите на местното население с дърва за огрев през 2016 г.; предложение на областен управител на основание чл.198 е ал.5 от закона за водите за разглеждане на въпроси от Асоциация  по В и К на обособена територия обслужвана от „В и К" ЕООД Ямбол" на редовно заседание на 19.07.2016 г. от 11.00 ч. в заседателната зала  в сградата на Областна администрация Ямбол и за съгласуване позиция и мандат от Общински съвет  на община Болярово  на представителя по въпросите от дневния ред на общото събрание на асоциацията.

 

 

 

 

 

 

  •