Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава проект „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово”

24 Август 2016

Продължава проект „Осигуряване на топъл обяд в община Болярово"

Проектът «Осигуряване на топъл обяд в община Болярово», финансиран по Договор No BG05FMOP001-3.002-0006-C01 се реализира за общо 106 потребители, обхванати в 2 трапезарии. Средствата са осигурени по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 в размер на 52 537,98 лв.

Трапезария 1 включва 40 лица и ще функционира 5 месеца - от 03.05.2016 г. до 30.09.2016 г., обхваща лица от седем населени места на териториата на община Болярово, а именно гр. Болярово и селата: Попово, Дъбово, Вълчи извор, Ружица, Камен връх, Оман. Разпределението по целеви групи е следното:  лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП - 26 лица; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии и пенсии, несвързани с трудова дейност - 14 лица.

Трапезария 2 включва 66 лица и ще функционира 12 месеца - от 03.05.2016 г. до 30.04.2017 г., обхваща лица от осем населени места на територията на община Болярово, а именно селата: Воден, Ст. Караджово, Мамарчево, Шарково, Златиница, Крайново, Голямо Крушево, Горска поляна. Разпределението по целеви групи е следното:  лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП - 45 лица; Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях - 10 лица; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии- за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност - 11 лица.

         Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез Домашен социален патронаж гр. Болярово, реализиращ дейност на територията на община Болярово. За всички ястия, които се приготвят в кухнята на  Домашен социален патронаж, се използва рецептурник. Менюто се изготвя съгласно изискването за балансирано и рационално хранене. Ежедневното количество на продуктите, необходими за приготвяне на храната, се определя с предварителна заявка, в зависимост от броя на потребителите. Те получават топлия обяд всеки работен ден, като за това  се подписват в  предварително изготвени списъци на лицата, ползващи услугата, разпределени  по съответните населени места на територията на община Болярово, като по този начин ежедневно се проследява броя порции на приготвената храна и брой на получените порции от крайния потребител.

        В община Болярово са разкрити две трапезарии за реализирането на проекта. Трапезария 1 с капацитет 40 потребители  и Трапезария 2 с капацитет 66 потребители. Определената стойност на един храноден за едно лице е 2.30 лв. с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд - супа, основно ястие и хляб. При реализирани икономии се предоставя и десерт, което не променя броя на дните и представителите на целевата група, ползващи услугата. Потребителите от двете трапезарии получават топлият обяд в определените пунктове по населени места, а за гр. Болярово в базата на Домашен социален патронаж, след получаването на храната всеки потребител се подписва в предварително изготвени списъци. На  лицата, които имат затруднения в придвижването и не могат да отидат до пунктовете,  топлият обяд  се доставя до домовете им за всяко конкретно населено място. Топлият обяд,  се предава от социален работник, който придружава храната и осигурява всекидневна социална подкрепа за потребителя. Транспортирането на храната до съответното населено място се извършва със специализираните коли на община Болярово.

      Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд  по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

  • възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и
  • други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Реализацията на настоящия проект е част от целенасочената социална политика, която община Болярово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация в малките населени места.

 

 

  •