Начало » Новини » Новинa
Актуално
Петнадесетото заседание на Общински съвет – Болярово се проведе за първи път в новата конферентна зала

29 Септември 2016

Петнадесетото заседание на Общински съвет - Болярово се проведе за първи път в новата конферентна зала

 

 

 

На 28 септември 2016 година Общински съвет - Болярово проведе петнадесетото си заседание. Това бе първото заседание в новата конферентна зала в сградата на новата читалищна сграда (находяща се на пл. "Девети септември" № 4). Председателят на Общинския съвет Атанас Дженков изказа благодарност от името на всички общински съветници за осигурената комфортна конферентна зала от общинското ръководство.

           На това заседание местните депутати разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: готовността за учебната 2016/2017 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; застраховане на имоти частна общинска собственост; промяна на бюджета на общината за 2016 г.; актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017 - 2019 г. на община Болярово; създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Болярово, съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; продажба на съсобствен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-179, кв. 29 по плана на с. Горска поляна; отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост в землището на с. Странджа, община Болярово.

 

 

 

 

                       

                                                 

  •