Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет-Болярово гласува помощ за община Хитрино и декларация против изграждането на бежански центрове на последното си заседание

22 Декември 2016

Общински съвет-Болярово гласува помощ за община Хитрино и декларация против изграждането на бежански центрове на последното си заседание

 

 

           На 20 декември 2016 година Общински съвет - Болярово проведе деветнадесетото си заседание. На тази последна за годината сесия, общинските съветници взеха няколко важни решения. По предложение на кмета на общината бе гласувано да се отпусне помощ в размер на 2000 лева за пострадалата община Хитрино. Друго важна докладна, приета от местните депутати бе относно декларация против изграждането на бежански центрове, временни кризисни площадки и други подобни от отворен или затворен тип и настаняване на нелегални мигранти на територията на община Болярово.

Още няколко бяха решенията, взети на тази последна сесия: одобряване отчета за разходите за командировки на кмета на общината и председателя на Общинския съвет за четвъртото тримесечие на 2016 година; промяна на бюджета и инвестиционната програма за общината за 2016 година; приемане на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2017 година; отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се граждани от община Болярово; анализ и оценка на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от община Болярово; приемане на план-сметка за дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов" за 2017 година; отдаване под наем за 2016-2017 стопанска година на проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне на землищата в община Болярово общински полски пътища попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Болярово.

В края на заседанието, кметът на общината Христо Христов благодари на общинските съветници за отговорния подход и принципността при вземането на решения, спомогнали за работата на общинската администрация. Пожела им здраве и благоденствие и една по-добра 2017 година.

Председателят на Общинския съвет - Атанас Дженков, също благодари на общинското ръководство и администрацията и пожела една успешна за всички 2017 година.

  

  •