Начало » Новини » Новинa
Актуално
Заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с мерки срещу разпространяването на Инфлуенца А (птичи грип)

5 Януари 2017

Заседание на Общинската епизоотична комисия във връзка с  мерки срещу разпространяването на Инфлуенца А (птичи грип)

 

        На 4 януари 2017 година, председателят на Общинската епизоотична комисия - Болярово, заместник-кметът Нина Терзиева, свика спешно заседание за набелязването на мерки относно констатирано първично огнище на Инфлуенца А (грип) при намерени мъртви малки бели чапли в язовир Трънково, община Елхово.

        На заседанието присъстваха : д-р Вълко Вълков - официален ветеринарен лекар на община Болярово и зам. председател на комисията; членове: Цветан Христов (началник на Участък „Полиция"- гр. Болярово); Димитър Драгоманов (ЛРС „Страднджа" - гр. Болярово); Милен Костадинов (началник на ГПУ - гр. Болярово); Стоян Петков (началник на Участък ПБЗН - Болярово); Лиляна Атанасчева (спец. „Гр.З." и ОМП в община Болярово).

        Доктор Вълков запозна присъстващите със заповедта на министъра на земеделието и храните, в която се нарежда привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност; областните управители и кметовете на общините незабавно да свикат областните и общинските епизоотични комисии и да набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на съответните области в тясно сътрудничество с представители на регионални административни органи на МВР, ДАНС, ловни организации, Дирекции по горите, регионални инспекции за опазване на общественото здраве и ветеринарни власти за увеличаване на епидемиологичната готовност на регионално ниво; засилен надзор при дивите птици; организиране на принудително убиване по хуманен начин на всички засегнати и контактни птици в животновъдни обекти и др.

      Заповед бе издадена и от Българска агенция по безопасност на храните. На нейно основание областният управител издаде заповед за свикване и провеждане на заседания на общинските епизоотични комисии и набелязване и предприемане на спешни конкретни мерки за предотвратяване разпространението на болестта.

       Част от мерките разгледани и предвидени на Областната епизоотична комисия са :

определяне на три километрова зона около огнището, в която влизат с. Трънково, община Елхово и с. Дряново, община „Тунджа"; 10 км наблюдавана зона около огнището, в която влизат селата Коневец, Маломир и Драма от община „Тунджа" и Кирилово, бояново, Изгрев, Пчела и Малък манастир от Елхово.

      В зоните се забранява преместването и транспортирането на домашни птици или други птици; преброяване на домашните птици във всички стопанства; забрана за провеждане на изложби, пазари или други събирания на живи домашни и диви птици в град Ямбол и гр. Елхово; засилване наблюдението на популации от диви птици, по-специално на водни птици и продължаващо наблюдение върху умрели и болни птици;

постоянни дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празнични и почивни дни на „горещи телефони", на които да се получават сигнали за повишена смъртност при домашни птици или открити трупове на диви птици.

      Контрол по изпълнението на заповед е възложен на директора на ОДБХ Ямбол.

      Доктор Вълков запозна присъстващите с произхода, проявяването, разпространението, диагностицирането и начините за предпазване при птичия грип (Инфлуенца). Той раздаде информационни листовки за тази болест, които ще бъдат разпространени и в населените места сред хората и главно собствениците на стопанства. Хубавото е, че на територията на общината няма големи ферми, защото загубите са предимно икономически и огромни. Но стопаните, притежаващи птици в задните си дворове, трябва да са особено внимателни и стриктни при отглеждането им. Контролът трябва да се засили от страна на кметовете и кметските наместници. Инфлуенцата или грип при птиците е остро заразна заболяване с почти 100 % заболеваемост и смъртност. Болестта се пренася основно от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не боледуват, а само пренасят причинителя, а предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птичи продукти.

      Именно поради тези причини стопаните, отглеждащи птици в личното си стопанство трябва да не пускат извън двора си и по улиците домашни птици; при възможност да отглеждат отделно водоплаващите от другите птици; да нямат контакт с други свободноживеещи птици; при поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици, стопанинът е длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

      Засилено трябва да бъде вниманието на ловците при ловни излети, открият ли болна или мъртва птица, трябва веднага да сигнализират.

      Всеки, намерил мъртва птица, не бива да я докосва, а да се обади на специалисти да дойдат. Телефоните, на които може да се сигнализира са: 04741/64-18 (Ветеринарна служба) и 04741/60-94 (дежурен в община Болярово). 

  •