Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВЛЕНИЕ

25 Януари 2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с разпоредбите на чл.87, ал.10 и 11 от ДОПК и на чл.36, ал.4 от АПК, удостоверения за наличие или липса на задължения от изпълнители по ЗОП и като компетентен орган за извършване на административна услуга се набавят по служебен път.

Промяната е в сила от 01.01.2016 г. 

  •