Начало » Новини » Новинa
Актуално
Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/2018 година

23 Февруари 2017

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие съгласува държавния план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/2018 година

 

 

На заседание на Комисията по заетост към Областен съвет за развитие Ямбол бе разгледан и приет държавният план-прием в 8 и 9 клас за учебната 2017/2018 година в област Ямбол. От Регионалното управление на образованието представиха обобщените предложения по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии и в средните училища на територията на област Ямбол.

Поради промени в нормативната уредба, за учебната 2017/2018 учебна година по изключение е изготвено предложение за държавен план-прием на два випуска - за учениците, които завършват основно образование в VII и за учениците, които завършват основно образование в VIII клас. За постигане на новия план-прием бяха организирани и проведени поредица срещи с директорите на професионалните гимназии, работодатели общините, дирекциите Бюро по труда.

Представен бе анализ на изпълнението на план-приема за учебната 2016/2017 година, информация за броя и баланса на учениците, завършващи седми и осми клас през учебната 2016/2017 г. Представена бе подробна обосновка на държавния план - прием за новата учебна година, съобразен с предложенията на директорите на училищата от област Ямбол. 41 са планираните паралелки при 1025 ученици в 8 клас и 23 паралелки за 576 ученици за 9 клас. Експертите определиха предложения за област Ямбол план-прием като „разумно балансиран и напълно изпълним".

 

.................

Националният план по заетостта бе представен пред членовете на Комисията по заетост

 

На днешното си заседание членовете на Комисията по заетост бяха запознати от  директора на Регионална служба по заетост-Бургас с Националния план за действие по заетостта за 2017 година и представи информация за актуалните програми и проекти за заетост и обучение.

Новият национален план по заетостта си поставя за цел намаляване продължителността на безработицата и намаляване на младежката безработица. Новите насърчителни мерки са в посока повече мобилност, подкрепа заетост за хора с трайни увреждания, проучване потребността на бизнеса от работна сила чрез Комисиите по заетост. За годината в национален мащаб са предвидени общо средства за заетост, обучение, други мерки в размер на 73 млн.лв.

Три нови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" ще стартират съвсем скоро. Едната от схемите е „Обучение на възрастни преминали курсове за ограмотяване". „Ваучери за заети лица" е насочена към лица на трудов договор, извън държавната администрация. Новост в схемата е, че е предвидено минимално съфинансиране от  страна на заетите лица, които ще се включат в програмата. И „Готови за работа", която е насочена към неактивни младежи до 29 години, за които ще бъдат организирани ателиета и трудови борси.

 

 

  

  •