Начало » Новини » Новинa
Актуално
Клуб „Приложни изкуства“ в СУ „Д-р П.Берон“ по проект на общинското училищно настоятелство „Заедно учим и творим“

23 Февруари 2017

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

 

ПРОЕКТ "ЗАЕДНО ДА УЧИМ И ТВОРИМ" ДОГОВОР  BG05M2OP001-3.002-0063-C01.

 

 

Клуб „Приложни изкуства" в СУ „Д-р П.Берон"

по проект на общинското  училищно настоятелство

„Заедно учим и творим"

 

В клуб „Приложни изкуства" има ученици от 5 до 9 клас и е ръководен от г-жа Ангелина Гаджурова. Главна дейност досега е да изработваме изделия от хартия, да режем, лепим, рисуваме или боядисваме чрез различни техники, които ни показва госпожата. Това, че сме много участници ни спомага да работим в екип. Понякога е голяма цапотия, но пък е доста забавно. Разговаряме помежду си, споделяме каква работа вършим и как ни се получават нещата. Например, ако на някой не му се получава гледаме да му помогнем или госпожа Гаджурова ни помага. Винаги е забавно и интересно. С нетърпение очакваме следващата тема и техниката как да я изработим. Досега сме направили толкова много неща: като се започне от коледни картички, та чак до снежен човек от прежда, вази, кошнички, цветя и т.н.

Вече имаме една изложба. Подредихме я в читалището и я показахме на всички по време на коледните празници. Мислим, че най- хубавото предстои, тъй като наближава цветната пролет с нейните весели и шарени празници.

В клуба участниците са ученици от двата етноса: роми и българи. Но това не означава, че ние се различаваме. Напротив, общата работа ни обединява и усилията ни са общи, ние се уважаваме, зачитаме, помагаме - все действия, които потвърждават нашето единство.

   Султанка Николова - 7 клас

 

 

 

 www.eufunds.bg

 

Проект "Заедно да учим и творим", BG05M2OP001-3.002-0063, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 

 

 

 

  •