Начало » Новини » Новинa
Актуално
Областно общо отчетно-изборно събрание на БЧК – Ямбол

23 Февруари 2017

Областно общо отчетно-изборно събрание на БЧК - Ямбол

 

 

        В съответствие с определения в Устава на БЧК четиригодишен мандат на изборните ръководни и контролни органии, на 22 февруари 2017г., в Ритуалната зала на град Ямбол се проведе Областното общо отчетно-изборно събрание на Ямболската червенокръстка организация.

        Гости на събранието бяха: д-р София Стоименова, Главен секретар на НС на БЧК; г-н Иван Йоргов, зам.- областен управител на Област Ямбол; г-н Станчо Ставрев - зам.- кмет на Община Тунджа; комисар Йордан Събев, Директор на РД "Пожарна безопасност и защита на населението"; гл. инспектор Георги Белчев, Началник сектор „Пътна полиция"; г-жа Милена Янъкова, Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане"; г-жа Атанаска Бонева, Директор на Комплекс за Социални услуги за деца и възрастни; г-жа Милена Алексиева, Управител на Център за обществена подкрепа „Усмивка"; г-н Христо Христов, Управител на Център за настаняване от семеен тип; г-жа Силвия Димова, Управител на Дневен център за деца с увреждания; г-н Росен Русев, Управител на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; г-жа София Минева,  Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности и европейски програми"- гр. Болярово; г-жа Петя Панайотова - Директор на Дом стари хора и домашен социален патронаж - Ямбол; г-жа Яна Стоева, Обществена Фондация „Мостове над Тунджа; г-жа Иванка Лазарова, секретар на НЧ „Съгласие 1862" -Ямбол; г-жа Нели Стефанова, председател на НЧ „Умение 2003" - Ямбол; г-жа Евдокия Янкова, секретар на НЧ „Зора 1945" - Ямбол; г-н Кънчо Илиев, председател на СБА - Ямбол; г-н Костадин Атанасов, общински Председател на Съюз на пенсионерите 2004; г-н Иван Тодоров, председател на Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва,  медии и др.

        Форумът  премина в две сесии, като през първата, делегатите  приеха единодушно отчет за дейността на организацията през периода 2013-2016г., представен от д-р Антоанета Антонова - Председател на Обласния съвет на БЧК, отчет на Областната контролна комисия, представен от г-жа Силва Иванова и отчет на бюджета за 2016г., представен от инж. Митко Филипов - Директор на секретариата на Обласния съвет на БЧК.

        В своето изказване, Д-р София Стоименова - Главен секретар на НС на БЧК, изрази задоволство от свършеното през годините, като заслуга за това имат доброволците на БЧК и БМЧК, членовете и ръководния състав на организацията. Подчертана бе водещата роля на доброволците - експерти на БЧК-Ямбол в оказването на психосоциална подкрепа и необходимостта от участие в тренировъчни занятия и обучения за разширяване на капацитета.

       През втората сесия и съгласно дневния ред, делегатите проведоха избори за членове  областния съвет, в т.ч. председател и зам.-председател, членове на Областната контролна комисия, делегати и подгласник  на Националното общо събрание. Като резултат, за председател на Областния съвет на БЧК-Ямбол единодушно бе преизбрана д-р Антоанета Антонова, а за неин заместник бе преизбран г-н Стойчо Стойчев , настоящ член на НС на БЧК. Останалите деветима членове на Областния съвет на БЧК-Ямбол за мандат 2017-2020г., избрани единодушно са: г-жа Иванка Георгиева, г-н Станчо Ставрев, г-н Иван Иванов, д-р Блага Георгиева, г-жа София Минева, г-жа Таня Даскалова, комисар Йордан Събев, г-жа Неда Бъчварова и Димитър Андонов от БМЧК.

 

 

 

 

                                                                                                Добриела Праматарова 

  •