Начало » Новини » Новинa
Актуално
Смелост, отговорност, риск

19 Май 2017

Смелост, отговорност, риск

(Професия огнеборец)

 

Бинка Величкова

 

Мотивационно посещение на Участък пожарна безопасност и защита на населението - гр. Болярово към РС ПБЗН - гр. Елхово, се проведе на 12 май 2017 г. То бе организирано във връзка с изпълнение на Дейност 2 („Работа с учениците"), точка 5 („Организиране на мотивационни посещения на учениците и техните родители в институции и фирми за запознаване със същността на конкретни професии") по проект „Заедно да учим и творим", договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Присъстваха ученици от СУ „Д-р Петър Берон"- град Болярово, родители, преподаватели, директорът на училището Васил Гаджуров, ръководителят на проекта София Минева и координаторът Златина Николова, представители на УПБЗН - гр. Болярово (началникът Стоян Петков, боецът Димитър Христов и шофьорът Борис Гръков). Интересни бяха за учениците и техните изявления, а получената информация - несъмнено ползотворна. Началникът на УПБЗН - гр. Болярово, младият, скромен и обаятелен Стоян Петков, ги запозна с историята на противопожарната охрана през годините, както и с това какъв е най-краткият път да станат огнеборци - като се запишат в Академията на МВР след завършване на средно образование. И той, и останалите огнеборци изясниха същността на тази професия и качествата, необходими за нея: смелост, високо чувство за отговорност и хуманен дълг, готовност за риск при екстремни ситуации, професионализъм, себеотрицание, ловкост, бързина, техничност. А удовлетворението е наистина голямо, осмислящо всяка проява в работата на пожарникарите.

Екипът от огнеборци запозна учениците с техниката, използвана в участъка. С интерес наблюдаваха демонстрациите им с деца: екипиране, оборудване, гасене на огън.

Една изключително ползотворна среща, мотивираща подрастващите да се посветят на професионалното поприще огнеборец!

Накрая бяха раздадени 45 пакета с храна и напитки - кетъринг, осигурен от Компания за ефикасна подкрепа - гр. Ямбол. От фирмата децата също получиха химикали с логото на проекта и брошури с информацията за Главна дирекция „Пожарна безопасност". Осигурен бе и снимков материал, необходим за визуализацията на проведената дейност.

 

  •