Начало » Новини » Новинa
Актуално
Образованието – всеобща, най-трудна за обработване нива

19 Май 2017

Образованието - всеобща, най-трудна за обработване нива

 

Бинка Величкова

 

Поредното интересно и ползотворно мероприятие бе реализирано по проекта „Заедно да учим и творим" на 18 май 2017 г. - Дейност 6 („Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност), точка 1 (Съвместен тренинг на учители, родители и ученици на тема: „Образованието като ценност").

Откривайки срещата, ръководителят на проекта госпожа София Минева представи на аудиторията гостуващия модератор - г-н Георги Бодуров, виден деятел на образователния фронт от областен мащаб, съавтор на книгата „Училището", проследяваща развоя на образователното дело в Ямболска област. Два екземпляра бяха предоставени от автора - за училищната и читалищната библиотека в Болярово.

В тренинга участваха ученици от среден и горен етап на обучение при СУ „Д-р Петър Берон", техни учители и родители, както и координаторът Златина Николова. Интересен и духовит събеседник, ерудиран лектор и одухотворена личност, г-н Бодуров бързо „превзе" своята многобройна аудитория в Болярово. Учениците бяха разделени на две групи, всяка от които - с обособен говорител. Те трябваше да мотивират своите отговори на умело поставените от модератора, оригинални въпроси.

Послания към родителите трябваше да бъдат отправени от групата на участващите в тренинга учители. От своя страна присъстващите родители също формулираха своите препоръки към учителите, обучаващи и възпитаващи децата им.

Много неща научиха в този ден наистина участниците: че чрез образованието не само се получават знания, но и се формират качества, затова то трябва да бъде ефективно; учителят трябва да умее да уважава своите ученици, а родителят - да научи детето си да цени труда на учителя, да се отнася с почит към него; чрез своята оценъчна система учителят преценява цялостно учениците си, а това е сложна дейност; държавата е най-отговорна за образованието на една нация, защото то засяга всеки човек в тази държава; младите хора днес трябва да бъдат научени да подбират и систематизират потоците от информация, които ги заливат в нашето съвремие.

Доста въпроси бяха зададени към обучаващия - от учителките Мария Маринова, Иванка Новакова, от някои родители. От своя страна пожелах да узная мнението на г-н Бодуров по въпрос, който му вълнува. И се радвах, че споделя напълно моята концепция.

„Образованието е скрито имане. Затова трябва да се рови непрестанно, да откриваме зрънце по зрънце" - мъдро прозвучаха и финалните думи на модератора.

Пакети с храна и напитки, интересно структурирани работни брошури и химикалки получиха всички участници по време на занятието, което дълго ще се помни.

 

  •