Начало » Новини » Новинa
Актуално
Младите хора и местните власти от община Болярово и община Кофчаз заедно поставят на дневен ред проблемите със съхраняването на природната среда

15 Юни 2017

Младите хора и местните власти от община Болярово и община Кофчаз заедно поставят на дневен ред проблемите със съхраняването на природната среда

 

            На 12.06.2017 г. в град Кофчас се проведе началната пресконференция по проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз", договор № РД-02-29-47 , финансиран от  Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция.

            Пред повече от тридесет жители на Кофчаз и представители на медиите, в присъствието на членовете на екипа от Младежката неправителствена организация в Болярово бяха представени целите, дейностите, очакваните резултати и полученото финансиране, с което се подкрепя изпълнението на проекта.

            Екипът на проекта се състои от 5 души, сред които има представители на водещия партньор по проекта Младежката неправителствена организация-Болярово и партньора от турска страна - община Кофчаз.

            Проектът е със срок от 12 месеца и предвижда изпълнение на иновативни дейности, целящи да привлекат вниманието на младите хора от двете страни на границата на Р България и Р Турция към проблема с опазването на околната среда.

            Предвидено е да се създаде и проведе обучителен курс за млади природозащитници, включващ четири модула. Ще се изготвят и изследвания за иновативните методи за устойчиво използване на околната среда и за най-добрите маркетингови практики за популяризиране на мерките за съхраняване на околната среда сред младите хора. В резултат на изпълнението на проектните дейности ще се разработи платформа за мониторинг на околната среда, както и ще се проведе кампания в социалните медии за популяризиране на начините за опазване на природата.

            Проектът е на стойност 78 367,03 евро и ще се изпълнява до 20.03.2018 година.

 

 

Проектът „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз", Проект № CB005.1.12.153 е съфинансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция.

Тази публикация е изготвена с помощта на ЕС чрез   Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция CCI 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Младежката неправителствена организация-Болярово и не може по никакъв начин да се счита, че отразява мнението на ЕС или на Управляващия орган на програмата.

  

  •