Начало » Новини » Новинa
Актуално
Две нови процедури по обществени поръчки в община Болярово

25 Юли 2017

Две нови процедури по обществени поръчки в община Болярово

 

        Две процедури във връзка с възлагане на обществени поръчки бяха проведени на 25 юли 2017 година в Болярово.

         Първата процедура чрез публично състезание с предмет:„Доставка на нов комбиниран багер - товарач с еднакви гуми", Одобрена с Решение № РД-5-283/30.06.2017 г. бе с начален час 11 ч.

         Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово) отвори единствената, постъпила оферта в срок. Предстои отварянето на ценовата оферта.

         От 13 ч. бе процедурата чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по смр на улици и пътни участъци в община Болярово по две обособени"  обособена позиция № 1 - "проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по смр на улици"; обособена позиция № 2 - „проектиране, авторски надзор и изпълнение на дейности по смр на пътни участъци", одобрена със Заповед № РД-5-282/30.06.2017 г.

        Комисия, с председател Мария Чанева (секретар на община Болярово) отвори, разгледа и оцени двете оферти и по двете обособени позиции, постъпили в обявения срок. Протоколите и от двете ще бъдат качени на сайта на община Болярово.

 

  •