Начало » Новини » Новинa
Актуално
Изпълнението на проекта за популяризиране на екологосъобразния начин на живот сред младите хора в граничния район на община Болярово и община Кофчаз продължава

13 Декември 2017

Изпълнението на проекта за популяризиране на екологосъобразния начин на живот сред младите хора в граничния район на община Болярово и община Кофчаз  продължава

 

            На 10 и 11 декември  в град Болярово се проведе поредната среща на екипите  по проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз", договор № РД-02-29-47 , финансиран от  Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция.

            Планираните дейности, чието изпълнение обсъдиха членовете на екипите в присъствието на кметовете на община Болярово, господин Христо Христов и на община Кофчаз, господин Мехмед Балджъ са провеждане на двудневно обучение на млади хора в четири модула - биология, химия, физика и екосистеми, провеждане на кампания в социалните медии, популяризираща съвременните методи за защита на природата, изготвяне на рекламни материали.

            Проектът е на стойност 78 367,03 евро и ще се изпълнява до 20.03.2018 година.

 

 

  •