Начало » Новини » Новинa
Актуално
Хората с увреждания честваха празника си

13 Декември 2017

Хората с увреждания честваха празника си

 

Бинка Величкова

 

         Международният ден на хората с увреждания - 3 декември, бе отбелязан подобаващо в социалните заведения на територията на община Болярово: в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция, както и в другия център - за лица с физически увреждания (село Мамарчево); в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост (с. Малко Шарково), а и в неговия филиал - Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в град Болярово; в Защитеното жилище за лица с физически увреждания в град Болярово.

         Потребителите и персоналът на всяко от посочените заведения бяха приветствани от ръководствата на съответните центрове и другите социални звена. За всички беше осигурена апетитна почерпка и създадено подходящо ведро настроение от организаторите. За да се чувстват хората с увреждания значими, социално приобщени.  И равноправни членове на обществото, за които се полагат хуманни грижи с цел непрестанно подобряване на техния бит, а и на здравословното им състояние. 

  •