Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БОЛЯРОВО”

19 Януари 2018

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г."

BG05FMOP001-03.02

 

 

ПРОДЪЛЖАВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БОЛЯРОВО"

 

        Проектът «Осигуряване на топъл обяд в община Болярово», финансиран по Договор № BG05FMOP001-3.002-0006-C01 между Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция" и Община Болярово, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица - Операция „Осигуряване на топъл обяд 2014-2020„ - се реализира и осигурява топъл обяд за 106 потребители до 31.12.2019 г. Проектът обхваща лица от 14 населени места на територията на община Болярово. Те са от определената по проекта целева група: лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от ППЗСП; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии не свързани с трудова дейност.

      Приготвянето и доставката на храната се извършва чрез Домашен социален патронаж гр. Болярово. Менюто се изготвя съгласно изискването за балансирано и рационално хранене и включва: супа, основно ястие, хляб и десерт. По проекта се реализират и съпътстващи мерки, които са една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна, целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие при задоволяване на различни потребности на потребителите. Реализацията на проекта е част от целенасочената социална политика, която община Болярово развива в подкрепа на хората, живеещи в материално лишение и в риск от социална изолация.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •