Начало » Новини » Новинa
Актуално
Двустранната човешка същност

19 Януари 2018

Двустранната човешка същност

 

Бинка Величкова

 

  Нещата в живота често не са такива, каквито изглеждат. И с хората е така. До този извод се стигна при анализа на приказката „Принцесата върху граховото зърно", съчинена от великия датска вълшебник на словото Ханс Християн Андерсен. Урокът беше при третокласниците от СУ „Д-р Петър Берон" - град Болярово с класен ръководител Мария Тодорова, по действащия проект „Заедно да учим и творим" (договор № BG05M2OP001-3.002-0063-C01, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) по Дейност 5 - „Работа с родителите", Т.5 - „Организиране и провеждане на открити уроци с родители".

      Посетен беше от родители и близки на учениците, директора на училището Васил Гаджуров, учители от начален етап на обучение, от ръководителя на проекта София Минева и координатора Златина Николова.

       Представянето на информация за автора върху интерактивната дъска, както и работа върху художествения текст чрез нея несъмнено беше интересно за малките момичета и момчета. Тяхната активност в часа беше убедително свидетелство за това. След прослушване на кратката, но интересна приказка, децата получиха от своята обичана, златокоса учителка Мими Тодорова задачата да подредят в последователност отделните епизоди, раздадени като текстове на всяка от трите групи. Справиха се чудесно и скоро планът на приказката беше съставен с общи усилия. Младата, грижовна учителка обръщаше внимание върху правописните особености при някои от думите.

       Учениците прочетоха отново приказката. Добра четивна техника, старание за правилна интонация. Последва преразказване на всички основни моменти по съставения план. А за домашна работа - разсъждаване по въпроси от художествения текст.

      Накрая госпожа С. Минева, председател на Общинското училищно настоятелство  и ръководител на проекта, направи своите обобщения, давайки много добра оценка на знанието, което бе наблюдавано от всички гости с удоволствие.

      Навярно още много истини за живота ще преоткрият учениците на миловидната и нежна госпожа Тодорова с нейната драгоценна помощ, помнейки поуките от всяка следваща приказка. А това е и полезно, и толкова интересно. Наистина чудесно!

      Дерзай, Мими, вярвам безрезервно в тебе! Аз, твоята някогашна преподавателка по български език и литература и бивша класна ръководителка.

 

 

 

 

  •