Начало » Новини » Новинa
Актуално
В община Болярово започна работата по изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци

25 Януари 2018

В община Болярово започна работата по изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци

 

Лора Величкова

       В три населени места на община Болярово вече има поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци. Те са предоставени от „ЕКОБУЛПАК АД въз основа на сключен между община Болярово и фирмата договор за сътрудничество. Общината сключи този договор в края на септември, тъй като  желае да организира сортиране на разделно събрани отпадъци от опаковки, образувани в домакинствата, административните учреждения, търговските и промишлени обекти на нейна територия. Чрез договора страните целят да уговорят рамката, регулираща техните отношения относно планирането, организирането и изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с цел рециклиране и оползотворяване на територията на общината и да осигурят реализация на сортираните отпадъци при краен преработвател с цел намаляване на твърдите битови отпадъци, постъпващи в общинското депо.

      Община Болярово има разработена програма за изграждане и функциониране на система за разделно събиране на отпадъци и опаковки за периода 2017-2021 година.

      През декември 2017 година бяха поставени седем зелени (за стъкло) и седем жълти (за събиране за рециклиране на хартия, пластмаса и метал) контейнера в град Болярово, четири (по два от двата вида) в село Мамарчево и два в село Златиница.

      Основната концепция на разделното събиране на отпадъци от опаковки се състои в това, че всеки отделен продукт се превръща в отпадък, като попадне в кофата за общо събиране на отпадъци. Разделно събраните хартиени, пластмасови, метални и стъклени опаковки от тези отпадъци вече не са боклук, а търговски продукт - ценна суровина за промишлеността.

       „EКОБУЛПАК АД" изгражда системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки, като прилага т.нар. „двуконтейнерен модел" със специализирани цветни съдове за разделно събиране от следните видове: контейнерите тип „Иглу" - жълто са с вместимост 1800 л за събиране на хартиени, пластмасови и метални опаковки; контейнери тип „Иглу" - зелено, с вместимост 1400 л за събиране на стъклени опаковки.

 

  •