Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общо събрание на синдикалната организация в община Болярово

25 Януари 2018

Общо събрание на синдикалната организация в община Болярово

 

       На 24 януари 2018 година се проведе Общо събрание на синдикалната организация на община Болярово. На него присъстваха членове на синдикалната организация (КНСБ) - от общинска администрация, социалните заведения и детската градина на територията на общината.

      За председател на събранието бе избран общинския кмет Христо Христов, а за протоколчик - Валентина Янева.

   По първа точка от дневния ред бяха обсъдени начините, по които могат да бъдат използвани средствата от фонда за социално-битовото и културно обслужване. Бяха разгледани няколко предложения и варианта, които представи главният финансов експерт Мария Янчева. Почти единодушно бе прието да бъдат начислявани към трудовите възнаграждения.

      По втора точка от дневния ред общинският кмет запозна служителите с предвидените увеличения на трудовите възнаграждения от началото на годината, като се предвижда в средата на годината евентуално да има ново увеличение. Сподели с присъстващите и до колко могат да бъдат планираните  средствата, предвидени за работно облекло през тази година. Планирани са средства и за няколко обучения за повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация.

      Господин Христов призова да се обърне внимание и на разходната част - да се намалят заявките за канцеларски материали и консумативи, за да може средствата да се използват ефективно за други нужди. Молбата и призива му бяха също да се подобри качеството на обслужване, да се спазва етиката на работното място.

      Поставени бяха въпроси за пътните разходи на пътуващите служители, за разкриване на банков офис в Болярово, за обучение на служителите в социалната сфера.

 

 

 

 

 

  •