Начало » Новини » Новинa
Актуално
Постигнатото досега и грижовен поглед към онова, което предстои

16 Април 2018

Постигнатото досега и грижовен поглед към онова, което предстои

Бинка Величкова

          На 11 април 2018 година се състояха събрания в три селища на община Болярово. Добрата организация и ефективната предварителна разгласа спомогнаха за присъствието на жителите и ползотворното протичане на тези срещи с кмета на община Болярово Христо Христов и кметските наместници на съответните села: Димитър Димитров, Мара Минева и Димитринка Хаджиева.

          Местните управляващи направиха отчет за работата си и постигнатото в селищата, за които отговарят като административни ръководители.

          В рамките на средствата, с които се разполага, са извършени немалко благоустройствени дейности, а това обнадеждава хората, че и занапред ще бъде направено необходимото, за да бъдат решавани своевременно най-неотложните проблеми.

          Във всяко от селищата г-н Христов поясни какво е заложено да бъде сторено през настоящата година. А после апелира към хората чрез изказвания да споделят проблемите за селото, защото те ги познават най-добре. И те искрено изложиха своите виждания, тревожни констатации. А и рационални предложения се чуха как да бъдат решени някои от наболелите проблеми.

         Село камен връх се ръководи от нов, енергичен, обаятелен кметски наместник, който умее да разнообразява ежедневието на хора, да ги сплотява и да вдъхва усещане за сигурност. За тях той е опора и закрила, наричат го бащински Митко. На срещата бяха повдигнати въпросите за църковните земи и приходите от тях, за ремонта на селската чешма, за снабдяването с дърва за огрев и занапред.

         Г-жа Хаджиева изложи постигнатото в работата си през 2017 г. пред своите съселяни от Денница. Последвалото изявление на г-н Христов предразположи  хората и те откровено споделиха най-важните според тях въпроси: неотложен ремонт на покрива на църквата; реконструкция на селската чешма; зачестяване на кражбите и т.н.

       Госпожа Мара Минева е дългогодишен кметски наместник на с. Оман и се радва на доверието на жителите. Тя се отчете пред тях за направеното през 2017 г., а после те засегнаха актуални настоящи проблеми. Г-н Христов даде отговор на хората. Представен беше и новият полицейски служител, който ще осъществява надзор в тези селища - сега и занапред. 

  •