Начало » Новини » Новинa
Актуално
Започна раздаването на продуктите от хранителната програма на ЕС в община Болярово

16 Април 2018

Започна раздаването на продуктите от хранителната програма на

ЕС в община Болярово

 

 

Започна раздаването на продукти от БЧК в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица в община Болярово. В общината правоимащи са 350 души.

Раздаването ще продължи до 4 май 2018 г. и през втория транш всеки правоимащ ще получи хранителен пакет, който съдържа общо 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти, както следва: леща - 7 кг; рибна консерва - 1,120 кг; грах-стерилизиран - 3,200 кг; лютеница - 2 кг; доматено пюре - 0,800 кг; бисквити - 1,200 кг; мед - 1 кг.

Групите правоимащи лица, подлежащи на подпомагане по хранителната програма са:

  • лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през  отоплителен сезон

2015/2016г.;

  • майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до

навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;

  • лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи

клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;

  • лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за

превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;

  • лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни

обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.

  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни

добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.

  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на

чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г. 

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните. 

 

 

 

  •