Начало » Новини » Новинa
Актуално
Близо до хората

16 Април 2018

Близо до хората

Бинка Величкова

             На 13 април 2018 г. общоселски събрания бяха проведени в селищата: Ситово, Шарково и Малко Шарково - община Болярово.

         Кметският наместник Станка Табурова бе създала чудесна организация ши хората от с. Ситово не само с охота посетиха събранието, но и го превърнаха в откровена беседа с кмета на общината Христо Христов.

         В своя отчет г-жа Табурова обобщи постигнатото през 2017 г., а после предостави думата на общинския кмет. Той изброи пред хората предстоящите благоустройствени дейности, касаещи селището: изкърпване на пътен участък с. Ситово - с. Шарково, ремонти в сградата на кметството, на здравния кабинет, на църквата, изкърпване на спирката, чакълиране в гробищния парк и т.н.

          От своя страна жителите на селото също засегнаха множество въпроси: нужда от повече съдове за сметосъбиране, а през летния сезон то да бъде по-често от веднъж месечно; поставяне на по-стабилна входна врата за гробищния парк и боядисване на оградата там; проблемът с безстопанствените кучета; въпросът за църковната камбана и др. Г-н Христов обстойно разясни на присъстващите какво може да бъде направено по въпросите, повдигнати от тях и ги увери, че ще съдейства активно.

         Масово бе посетено и събранието в с. Шарково, където младият кмет Иван Апостолов поднесе лаконично и ясно отчет за работата си през 2017 г., а после сподели и някои нерешени все още проблеми: нужда от още 10 броя съдове за сметосъбиране, ремонт на водопроводното мрежа и на селските чешми, асфалтиране на улица „Иван Шишман" и т.н.

         Кметът на общината г-н Христов се обърна към жителите на селото, защото много бяха темите, по които получиха информация: отстраняване на проблема с обхвата на „Виваком", частично изкърпване на улицата към гробищата; организиране на земляческа среща през септември тази година; разпореждането на училищните автобуси да качват и граждани ще бъде актуализирано.

        Редица присъстващи споделиха тревожни настоящи проблеми: да бъде възобновено електричеството в църковния храм; направа на детски кът в парка - с люлка, пързалка, катерушки и т.н.; пропадането на някои малки мостчета, които запушват каналите; табелите на улиците и тяхното обновяване; стабилизиране на уличното осветление, което сега гасне при лошо време в една част на селото (трафопост номер 2); почистване и по-добра уредба на парка; сградата на пощата - укрепване (защото се руши и ще стане опасна).

         Г-н Христов увери хората, че ще съдейства по всички тези тревожни проблеми, за да бъдат решени резултатно и своевременно.

        Дългогодишното изпълняване на длъжността кмет от Тодорка Метаксова в с. Малко Шарково продължава да оказва благотворно влияние. Г-жа Метаксова се отчете за поредна година пред своите избиратели и съселяни, констатирайки постигнатото и набелязвайки предстоящите за решаване битови проблеми. А именно: асфалтов кърпеж на още няколко улици; нужда от нови съдове за сметосъбиране, подобряване на изолацията в здравния пункт, за да се избегне влагата, която руши сградата; поставяне на още осветителни тела; проблемът с безстопанствените кучета и т.н.

       След обръщението на общинския кмет Х. Христов към многобройната аудитория последваха отправени от присъстващите въпроси: за пускането на селската чешма през пролетно-летния сезон; благоустрояване на площада пред кметството и т.н.

      Няколко предложения бяха отправени от г-н Христо Николов: за ремонта на водопровода; приходите от местните дейности и такси да остават за селото, за да бъдат използвани при необходимост и по предназначение; подобряване на интериора в пенсионерския клуб (освежаване на стените и подовата настилка), както и оборудването му с шах, табла и други игри; по-добро осветяване на района пред магазина; разрешение за почистване на пасищата; закупуване на още камери за наблюдение.

       Г-н Христов даде разяснения по тези и други повдигнати въпроси и пое ангажименти относно коректното им разрешаване.

         Срещите с хората по места и доверието им към техните преки ръководители, както и към кмета на общината, за кой ли път затвърдиха убеждението ми, че близостта е всякога нужна. Така хората разбират, че не са забравени, а се мисли непрестанно за подобряване на битието им, за облекчаване на тяхното ежедневие в едно трудно време и при едно бездушно, нехайно управление от страна на правителство, което властва с манията за непогрешимост. Бог Бойко е твърде високо, за да ги види и чуе. А и едва ли би разбрал грижите им, както ги разбират онези, на които вярват и се надяват - местните кметове. Зоверие, проверено през годините с барометъра на сърцето. 

  •