Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извънредно (тридесет и девето) заседание на Общински съвет-Болярово Извънредно (тридесет и девето) заседание на Общински съвет-Болярово

22 Август 2018

Извънредно (тридесет и девето) заседание на Общински съвет-Болярово

 

 

На 22 август 2018 година Общински съвет-Болярово своето тридесет и девето (извънредно) заседание.

Няколко бяха точките от дневния ред, наложили извънредното заседание през август, когато редовно няма. А именно докладни записки относно: отчет за работата на Общински съвет-Болярово за първото шестмесечие на 2018 г.; предварително съгласие за прокарване на «Въздушно кабелен провод от средно напрежение въздушна линия «Ружица», кабелна линия 20кV, кабелен МТП 20/0,4кV 400кVА, кабелна линия 1кV и електро табло за външно захранване на стопански двор в ПИ 63272.35.2 и навес за зърно в ПИ 63272.35.9 по КК на с. Ружица; даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - Парцеларен план - трасе на «Въздушно кабелен провод от средно напрежение въздушна линия «Ружица», кабелна линия 20кV, кабелен МТП 20/0,4кV 400кVА, кабелна линия 1кV и електротабло за външно захранване на стопански двор в ПИ 63272.35.2 и Навес за зърно в ПИ  63272.35.9 по КК  на с. Ружица; одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план -трасе на „Кабел Средно Напрежение 20кV от СРС № 261 на Въздушна линия 20кV, извод Раздел" до БКТП „Н. Динков" - с. Шарково; предложение за включване на ДГ „Здравец" гр. Болярово - филиалът в с. Шарково, община Болярово, в списъка на защитените детски градини през учебната 2018/2019 г.

 

   

 

  •