Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЯВА

23 Август 2018

Република България

Министерство на земеделието, храните и горите

                       Областна Дирекция „Земеделие" - Ямбол

                 Общинска служба по земеделие - Елхово, офис Болярово

 

                                         О Б Я В А

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.72б от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и Заповед №РД.07-24/06.08.2018 Г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - град Ямбол, уведомяваме всички собственици и ползватели, подали декларации и заявления за участие в процедурите по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землищата на община Болярово, че заседанията на комисията за предоставяне на изходна база данни ще се проведат в сградата на Общинска служба по земеделие - град Елхово, офис Болярово на ул. "Девети септември" № 3, ет. 1 по следния график:

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Вълчи извор;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Ружица;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Дъбово;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Попово;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Стефан Караджово;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Камен връх;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Ситово;

24.08. 2018 г. от 11.30 за землището на село Иглика.

 

Председател на комисията по чл.37, ал. 1 от ЗСПЗЗ: Петър  Г. Драгнев

 

  •