Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР, ПРОЦЕДУРИ, ПРАВИЛА, МОНИТОРИНГ

3 Септември 2018

 

До господин Христо Христов

Кмет на община Болярово

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Обръщам се към Вас с покана за участие в обучение, организирано от Местна инициативна група - Елхово - Болярово:

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С АДМИНИСТРИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОМР, ПРОЦЕДУРИ, ПРАВИЛА, МОНИТОРИНГ

което ще се проведе в на 03.09.2018 г. и 04.09.2018 г. от 9:30 часа в гр.Елхово, ул. „Калоян" 13, етаж 2, Зала за срещи и заседания на МИГ - Елхово - Болярово.

                                                                                                                                  

Обучението се организира във връзка с предстоящите приеми на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 по мерките от стратегията.

 

Обучението е предназначено за членове на Общото събрание на сдружението, каквито имаме и от територията на Община Болярово, за 10 души.

 

 

 

С уважение,

Нели Кадиева

Изпълнителен директор на

МИГ - Елхово - Болярово

 

 


 

  •