Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общественият съвет на село Воден обсъди мерки срещу зачестилата битова престъпност

14 Ноември 2018

 

Общественият съвет на село Воден обсъди мерки срещу зачестилата битова престъпност

 

       По много тревожен повод събра Обществения съвет на селото кметът Елена Анева. Темата на поредната сеща бе зачестилата битова престъпност в селото. Целта на разговорите бе да се вземат незабавни и строги спешни мерки за спокойствието на жителите на селото.

       Гости на срещата бяха кметът а общината Христо Христов, секретарят на общината и председател а Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Мария Чанева, началниците на полицейските участъци на Болярово и Елхово Апостол Атанасов и Георги Вълев и адвокатът на община Болярово Георги Дженков.

       Кметът на селото запозна присъстващите с голяма част от престъпленията, на които авторите са едни и същ и отлично познати на всички в селото. Членовете на Обществения съвет изказаха своите опасения и предложения за вземане на спешни и адекватни мерки, без това да пречи на работата на органите на реда. Няколко бяха одобрените действия и мерки, по които ще се действа незабавно.

       Общинският кмет взе отношение също и сподели, че в село Попово и село Мамарчево има същите проблеми и са правени няколко срещи. Ефект от тях има и решение на голяма част от проблемите също. Именно затова очаква развитие и решение на основните проблеми и тук, не скри надеждата си в това отношение господин Христов. Разбира се, ще се търси съдействието на полицията и прокуратурата, обединените усилия на институциите несъмнено ще доведе до ползотворни действия.

 


 

  •