Начало » Новини » Новинa
Актуално
Осем нови работни места осигури община Болярово

19 Ноември 2018

Осем нови работни места осигури община Болярово

 

 

          Осем нови работни места осигури община Болярово, кандидатствайки като работодател по проект "Обучения и заетост" - Компонент II. Целта на Компонент ІІ  по проект "Обучения и заетост" е интегриране на  неактивни и безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 г. (навършили 30 години), регистрирани в дирекции „Бюро по труда" към Агенция по заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институции на местното самоуправление чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работното място, субсидия за заетост и еднократен стимул за осигурена устойчива заетост.

        Осемте безработни до този момент лица с трайна намалена работоспособност, са назначени от 19 ноември 2018 година за период от две години, на длъжност „пазач" - поддръжка и опазване на обществени сгради. През този период ще работят на осемчасов работен ден и ще получават като трудово възнаграждение - минимална работна заплата за страната. Пет от лицата са в град Болярово, две - в село Стефан Караджово, едно - в Оман.

 

 

  •