Начало » Новини » Новинa
Актуално
Презентация по проект в ДГ „Здравец“ – град Болярово

29 Ноември 2018

Презентация по проект в ДГ „Здравец" - град Болярово

                                                                                                                             

        Презентация на тема „Да обучим и опазим децата в пътното движение" изнесе директорът на ДГ „Здравец" - град Болярово Калина Гюрова на 28 ноември 2018 година пред децата от групите „Мики Маус" и „Буратино" в кабинета по БДП в детското заведение.

      Госпожа Гюрова е ръководител на клуб „Безопасност на движението" по проект  „Децата на Болярово-успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината" (договор № BG05M2OP001-3.001-0117, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

        Тя запозна децата с основните правила за движение, включи ги в игри, чрез които да покажат наученото, запомненото и разбраното и им зададе въпроси в края на занятието. Децата не само слушаха внимателно и затвърдиха част от знанията си, но и взеха активно участие в игрите и отговориха отлично на зададените им въпроси.

        Приключващият проект с ръководител заместник-кмета Нина Терзиева, по който в продължение на две години се работи усилено, бе полезен за децата от Болярово и филиалите в много отношения, а всичко направено по него ще бъде отчетено в заключителната пресконференция пред обществеността.

 

  •