Начало » Новини » Новинa
Актуално
Успешно приключва проектът, създал по-шарен свят за децата на Болярово

1 Декември 2018

 

Успешно приключва проектът, създал по-шарен свят за децата на Болярово

                                                                                                                             

   На 29 ноември 2018 година се състоя заключителна пресконференция по проект  „ Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината". Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от ЕС чрез ЕСИФ. Ръководител на проекта бе заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.

  На заключителната пресконференция присъстваха кметът на община Болярово Христо Христов, секретаря на общината Мария Чанева, представител на финансиращия орган Юри Паликов, учители от ДГ „Здравец"-Болярово, общински съветници, кметове и кметски наместници, общински служители, родители, граждани, представители на медии.

Кметът на община Болярово Христо Христов откри пресконференцията, обобщавайки пред присъстващите колко полезен е бил той за децата не само на Болярово, а и на общината. Той подчерта колко наистина децата ни се нуждаят от подобни дейности, резултатите от които са видими. Сподели,че се надява да има и в бъдеще такива проекти, защото децата на тази красива крайгранична община се нуждаят от поощрение и внимание, тъй като те са нашето бъдеще.

Директорът на ДГ „Здравец" представи чрез презентация пред гостите как се е работило по проекта и какви са целите и резултатите. Стана ясно,че през периода 22.10.2016 г. - 22.12.2018 г. са се изпълнили поредица от дейности, насочени към подпомагане на включването на децата от ромски произход в системата на ранното обучение.

Закупено е било оборудване за учебни цели, униформи за децата, костюми на приказни герои, уреди и пособия за спортни дейности, за кабинета по безопасност на движението и др.  Организирани са били екскурзии и посещения на зоологическата градина в град Стара Загора, природния музей в град Малко Търново и куклен театър в град Ямбол.

Сформирани са били четири групи за допълнителна подготовка по български език, които са обхванали децата от ромски произход от всички филиали. Шест клуба дадоха възможност на децата да изявят своите способности, да разкрият удовлетворението от това да твориш. Празниците на община Болярово са били по-цветни и топли заради участието на възпитаниците на клубовете „Фолклор и традиции", „ Детски театър", „Спорт и развлечение за малките деца", „"Аз рисувам и конструирам", „ Приятели на природата", „Безопасност на движението".

         Подробна презентация и за дейностите на клубовете с бога снимков материал представи директорът на детското заведение Калина Гюрова.

         Представителят на финансиращия орган г-н Паликов също сподели удовлетворението си от проекта, с чиито дейности е отлично запознат и проследил отблизо, контролирайки изпълнението на проекта. Община Болярово винаги е имала отлични резултати при изпълнението си на проекти по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и е убеден, е и в бъдеще това ще бъде така, не скри задоволството си той.

        Определено това бе един много полезен и ползотворен проект и надеждата, че и за в бъдеще ще се даде шанс на малката ни община да подобрява живота и обучението на децата ни е на всички. Дано!

 


 

  •