Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отваряне на оферти по обществена поръчка

12 Декември 2018

Отваряне на оферти по обществена поръчка

 

 

        На 12 декември 2018 година комисия, назначена със заповед на кмета на общината и председател Нина Терзиева (заместник-кмет на община Болярово) отвори офертите по обществена поръчка, възлагана чрез провеждане на публично състезание с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища през 2019 г. в община Болярово".

        Постъпилата в законовия срок оферта бе една - от фирма „Технострой-инженеринг 99"АД- Ямбол.

        Предстои отваряне на ценовата оферта на фирмата на следващо заседание на комисията.

 

  

  •