Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тачим твоята памет, Апостоле!

21 Февруари 2019

 

Тачим твоята памет, Апостоле!

Бинка Величкова

         Под този наслов протече възпоменателното поетично и въздействащо мероприятие, състояло се на 19 февруари 2019 година в СУ „Д-р Петър Берон" - град Болярово. Отбелязана бе наистина впечатляващо 146-годишнината от гибелта на Васил Левски - неустрашимият, неуловимият, незабравимият... Личност, надскочила по възгледи и величие националните предели!

           Изготвеният тематичен кът от г-жа Минчева и организираното от преподавателя Николай Иванов състезание „Лъвски скок" предшестваха отбелязването на скръбната и паметна годишнина. Състезаваха се ученици от всички етапи на обучение: начален, среден и горен. А постигнатите резултати също впечатляват, но и насърчават онези, които не бяха сред победителите.

            В своето кратко, но емоционално предисловие директорът на училището Васил Гаджуров изтъкна както повода за събирането, така и особеното място на великия българин в нашата и световната история; неговото жертвено родолюбие и кристална честност, безпримерната му посветеност пред олтара на свободата.

            Чрез оригинална документално-художествена презентация, подготвена от преподавателката Славка Минчева и нейните неуморни единадесетокласници, бе проследен бунтовния път на великия поборник за национална свобода, сторил неимоверно много за своите кратки 36 години. Път, осеян с опасности, но обагрен от народната обич и преклонение...

             Прекрасни стихове, подбрани в памет на Апостола, прозвучаха в рецитала, иницииран от Ученическия съвет, под ръководството на София Минева, педагогически съветник в училището. Декламаторите - ученици от осми, девети, десети и единадесети клас, чиято дикция и поетическо внушение бяха заслужено оценени от всички присъстващи ученици и учители в залата чрез притихнало внимание.

              След финалните строфи, директорът г-н Гаджуров обобщи всичко, прозвучало в прослава на Апостола, и призова да помним както подвига, така и заветите му. Той благодари на организаторите и участниците в реализираните инициативи, довели до незабравимо емоционално и естетическо въздействие.

              Вече 146 години без Апостола!.. Но всъщност безсмъртието няма измерения във времето, нали?

 

 


 

  •