Начало » Новини » Новинa
Актуално
Извършеното и предстоящото в селата Ситово и Иглика бе обсъдено на среща с населението

20 Март 2019

Извършеното и предстоящото в село Ситово бе обсъдено на среща с населението

 

            На 19 март 2019 година общинският кмет Христо Христов и секретарят на общината Мария Чанева посетиха село Ситово, за да се срещнат с жителите на Ситово и Иглика и да чуят техните проблеми и въпроси. Гост на срещата беше и председателят на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков.

           Пред жителите на селото отчете работата си кметският наместник Станка Табурова. Тя обобщи извършеното от нея за отминалата година и подчерта задачите, които предстоят. Сред свършеното г-жа Табурова посочи: ремонта на два моста на пътя Шарково-Ситово; чакълиране на една улица и пътя кравефермите; ежегоден кърпеж на дупките по пътя Шарково-Ситово-Иглика; изцяло обновен лекарски кабинет; направени беседки на „Белянката" и много други важни за жителите на двете села неща, за които основна заслуга има общинското ръководство. Кметският наместник благодари сърдечно за отзивчивостта и помощта на общинското ръководство и хората на селото, които вземат дейно участие във всяка инициатива.

            Г-н Христов също сподели някои важни неща с жителите - извършени и предстоящи. Особено радващ за него, а и за всички присъстващи и жители на съседни села, е фактът, че успешно заработи втората линия на електричество от Шарково. Радващо е,че има втори електропровод от подстанция Раздел и сега селото се захранва с електричество по два начина - има винаги резервен вариант. Има вече и трифазен ток на „Белянката". А предстоящият събор там е по-специален тази година - Бай Димитър Американеца, който е сред основните организатори и чиято идея бе осъществена преди 12 години, навършва достолепните 90 години. Общинският събор е ярко събитие в културния календар не само на селото, но и на общината.

           Друг празник, този път на село Ситово, ще е предстоящото освещаване на църковния храм. Една дългоочаквана за ситовци дата, за жалост нещато по ремонта се забавиха, но вече инициативните хора от селото са отворили дарителска сметка, по която вече са постъпили средства от един мирянин. Общинският кмет ги увери, че общината, а и енорията ще помогнат и скоро очаква да се насрочи първата среща във връзка с предстоящите дейности по довършителните дейности на този красив и масивен храм. Г-н Христов призова ситовските жители и гостите им от село Иглика да изберат дата за освещаване на храма, защото определено се вижда края на всички усилия и храм хората ще имат преди есента на тази година!

            Ще има и други радващи новини за тях - планирани са ремонти на част от по-лошите участъци и пътища, ще есе търси вариант и с инфраструктурни проекти по Местната инициативна група - вече те са в ход, подадените са минали класирания, ще бъде отворена отново мярката през юни.

             Като радващ факт, Христо Христов посочи и новите инвестиции, които тепърва ще се оповестят. Хубаво е, че тук има земеделие, животновъдство, млади семейства с деца, отлично зареден търговски обект и като цяло животът тук, в края на държавата е подобрен, общината полага ежедневно грижи. Безплатните детски градини, ниската цена на дървата - тази година ще се добиват от общината и ще бъдат заредени хората още през лятото, количеството ще е 6 кубика. Ще се донесат и нови контейнери, от които стана ясно,че има крайна необходимост.

              Поставени бяха няколко въпроса, за които общинският кмет пое ангажимент да търси решение. Но хората споделиха,че това са конкретни и малки проблеми, доволни са за грижите, които се полагат за тях. От земеделските производители, които им осигуряват препитание и помагат с каквото могат, от отзивчивия кметски наместник, от получавания топъл обяд и работата, която се осигурява по различни програми и проекти, от това че имат отлично зареден магазин, от еднократните помощи, които нуждаещите се получават, от детската градина, за която не плащат нищо и от доброто енергоснабдяване и водоснабдяване.

           Разбира се, имат и проблеми, но за тях в кратък срок ще ес търси решение, увериха ги представителите на местната власт. А дали са решени, ще проличи от споделеното на следващата среща с хората.  

  •