Начало » Новини » Новинa
Актуално
В село Шарково жителите са все по-оптимистично настроени

21 Март 2019

В село Шарково жителите са все по-оптимистично настроени

 

 

   На 19 март 2019 година представители на общинското ръководство се срещнаха с жителите на село Шарково, за да чуят въпросите и проблемите им. Сред гостите бяха общинският кмет Христо Христов, председателя на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков и секретарят на общината Мария Чанева.

          Пред жителите на селото направи своя отчет за извършената работа през 2018 година кметът на село Шарково Иван Апостолов. Основните точки от отчета бе за изпълнението на бюджета (събраните пари за дърва, данъци, такси). Извършени са ремонти на част от улиците, предстои преасфалтиране и на най-належащите. От почистването на пътищата през зимния период са доволни - местен земеделски производител е бил ангажиран с това и съвестно е изпълнявал задълженията си. Нормално е и електрозахранването след прикачването на втори електропровод и сега захранването с електричество става по два начина.

          Празниците в селото се тачат и празнуват, отваря се ремонтирания църковен храм в деня на религиозни празници. Предстои земляческата среща на 6 септември 2019 г., която ще бъде отбелязана подобаващо.

           Като основен проблем за селото и района остава липсата на обхват. Постоянно се водят разговори с Виваком, но нещата се случват бавно, за съжаление и са длъжници на тези хора, които реално нямат връзка с близките си извън селото.

            Разбира се, най-тежко за всички бе унищожаването на поминъка им - евтанизирането на овцете и козите. Местният кмет отправи специални благодарности към г-н Христов, който е бил неотменно до жителите на селото в тези тежки за тях моменти.

            Общинският кмет също взе отношение, започвайки от тази най-болна тема. Той им благодари за куража и смелостта, за силата и дързостта да излязат да отстояват позициите им. Сподели колко му е тежко да се връща назад към тези моменти и колко се радва, виждайки че отново започват да завъждат овце, други взеха крави. Общинският кмет съобщи,че на 12 април 2019 г. е предвидена конференция в Болярово, на която специалисти ще дискутират въпросите за превенцията и защо се случват близо 20 години тези тежки епизоотии и има ли път и начин да се предотврати това. Общинският кмет е на мнение,че някъде нещо по веригата не бе координирано - между институциите и това доведе до много тежки последствия. На тази среща ще бъдат поканени и стопани от селото.

            Относно неизпълнените обещания и задължения на „Виваком" и липсата на обхват на телефоните, г-н Христов предложи да се направи подписка от жителите на Шарково, ще се включат и от останалите населени места с този проблем, ще се правят и още срещи с фирмата за уточняване на условията и предложенията.

            Дървата тази година ще се добиват от общината и населението ще бъде заредено още през лятото, цената ще бъде запазена същата и тази година.

            Доста бяха поставените от населението въпроси, но като цяло личеше спокойствието на хората, които въпреки че няма никога да забравят психическата травма, вече започват да се съвземат и да преодоляват безнадежността, мислят оптимистично и правят планове за бъдещето си. А това е добро начало на една успешна година... 

  •