Начало » Новини » Новинa
Актуално
Цялото общинско ръководство присъства на Общото събрание в село Воден

23 Март 2019

 

Цялото общинско ръководство присъства на Общото събрание в село Воден

 

            Цялото общинско ръководство уважи поканата на кмета на село Воден за Общото събрание на селото на 19 март. Председателят на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков, кметът на общината Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева, общинският съветник от селото Янко Анев, както и всички присъстващи, изслушаха подробния отчет на кмета а селото Елена Анева за извършеното от нея през отминалата 2018 година.

            В началото кметът на село Воден направи отчет за събраните данъци и такси, както и общата сума на приходите за селото, отчетени в общинския център, тъй като селото няма отделен бюджет. Спомена и извършените през годината частични ремонти във Воден, културните мероприятия, проведени през отминалата година и предстоящите такива. Не са малки загубите на животновъдите в селото, констатира с тъга г-жа Анева, унищожени ляха около 1400 овце и кози. Но стопаните започват макар и бавно, да възстановяват стопанствата си, което е радващо.

              Безспорно сред най-големите проблеми на селото е битовата престъпност, която бе подробно дискутирана във втората част на събранието, в която полицията отчита работата си пред населението.

              В края на отчета бе посочено какво е нужно да се случи през настоящата година - най-належащите ремонти и други необходими дейности и средства.

             Отношение взе и кметът на общината, който съобщи какво предстои да се извърши във Воден. Подготвя се проект за ремонт на църквата, така необходим за запазването на този уникален храм. Има заложен и ремонт на част от улиците по проект на обща стойност 1 180 000 лв. Проектът включва няколко села, в село Воден ще се ремонтират две улици. Проект и за читалището, има възможност да се кандидатства и чрез Местната инициативна група за така необходимите носии на фолклорната група към читалището.

           Добра възможност има за разкопките край селото - проект, който ще се финансира по Норвежкия механизъм.

          Относно тежката поредна епизоотична обстановка, г-н Христов съобщи,че ще се проведе конференция на 12 април 2019 година в Болярово, където ще се дискутира от специалисти как и защо се случва това системно на територията на общината ни и изобщо в граничните райони (участие ще вземат и представители на други общини) и какъв е начинът за превенция.

         Много бяха въпросите и проблемите, поставени от местните жители. На част от тях кметът даде отговор, на други обеща да отговори, след като направи справка за състоянието на текущия проблем.

         И тук бе поставен въпроса за контейнери. Ще бъдат закупени до средата на април и ще се доставят във всички населени места. Общинският кмет съобщи и друга добра новина - община Болярово е партньор на община Елхово в проект за разширяване на сметището в Добрич. Там ще се извършва рециклиране (ще има две линии - рециклираща и сепарираща), но резултатите от това ще бъда видни през следващата година.

        И други хубави неща предстоят да се случат в общината и селото, но те ще бъдат коментирани тепърва на следващите срещи, когато вече ще бъдат видими и резултатите на час от предвидените ремонти, завърши кметът на общината.

  •