Начало » Новини » Новинa
Актуално
Елхово и Болярово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

10 Април 2019

Елхово и Болярово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

 

          Елхово и Болярово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци. Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор заедно с двете общини в края на януари 2019 година.

         Компостираща инсталация с капацитет 4000 тона годишно и инсталация за предварително третиране с капацитет 1600 тона годишно ще изграждат в община Елхово. До момента в двете общини няма инсталации и съоръжения за предварително третиране на битови отпадъци и за рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С успешното изпълнение на проекта ще се изгради необходимата инфраструктура за екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Елхово и Болярово и ще се подобри качеството на околната среда за хората в общините. Съоръженията ще обслужват над 17 000 жители. срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.

         Общият размер на инвестицията е над 9,7 млн. лева, като Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на над 7,2 млн. лева.

 

 

  •