Начало » Новини » Новинa
Актуално
24 май и непомръкващо очарование на заслуженото признание

23 Май 2019

24 май и непомръкващо очарование на заслуженото признание

 

Бинка Величкова

 

         В навечерието на всеславянския празник - 24 май, се състоя превърналата се отдавна в прекрасна традиция ежегодна среща на общинския кмет Христо Христов с дейците на образованието и културата от община Болярово. Емоционален прием, наситен с усмивки, приветствия, награди и много танци. Своята почит към делата на учителите, читалищните председатели и секретари, към автентичното изкуство на самодейците засвидетелстваха председателят на Общински съвет-Болярово Атанас Дженков и голяма част от общинските съветници, както и секретарят на община Болярово Мария Чанева.

         След лиричното встъпление на обаятелния г-н К. Пехливанов, главен експерт „Хуманитарни дейности", с топли приветствени думи се обърна към своите драги гости домакинът, инициирал задушевната среща - лъчезарният общински кмет  Христо Христов. Много искреност и вълнуващи признания съдържаха думите му! А после той пристъпи към награждаване на педагози, читалищни деятели и самодейци - заслужено признание за тяхната всеотдайност.

        С грамота и парична премия бяха отличени: Надя Димитрова Ставрева (детска градина „Здравец"- Болярово) - за мотивирано и успешно начало в учителската професия, за проява на творчески устрем и постигнат висок професионализъм; Стоянка Христова Христова (детска градина „Здравец"- Болярово) - за качествена и ефективна учебно-възпитателна работа; Татяна Кирилова Тончева (ОУ „Стефан Караджа") - за подготовка и достойно представяне на ученици от четвърти клас в състезанието „Знам и мога"; Велина Вачева Вачева (СУ „Д-р Петър Берон") - за успешна и ефективна професионална реализация, всеотдайност в педагогическата дейност и постигнати много добри резултати в образователно-възпитателния процес; Славка Минчева Даскалова - за многообразна и благодатна педагогическа дейност в СУ „Д-р Петър Берон" - град Болярово и използване на иновативни методи в учебния процес; група за автентичен фолклор „Болярка" с ръководител Мара Христова - за високи постижения в художествената самодейност, опазване на духовните ценности и традиции на българския автентичен фолклор; Костадин Стоянов Иванов, председател на НЧ „Възраждане - 1912 г." - град Болярово - по случай неговата 60-годишнина и дългогодишния му принос в читалищната дейност.

        Една незабравима среща, осветена от сиянието на традицията и признателността. Празничен коктейл, започнал с тържествените акорди на обичания училищен химн „Върви, народе възродени..." и завършил с кръшни български хора, със спонтанно веселие и блясък в очите. И нека все по-достойни да са бъднините ни, а науката да е животворното слънце, „което във душите грей!" Само така ще опазим националния си облик - та нали „народността на пада там, дето знанието живей!" 

  •