Начало » Новини » Новинa
Актуално
„Международният Югоизточен летен университет“ ще е добрата практика, с която община Болярово ще бъде представена във специално видео, създадено по проекта „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА“

28 Ноември 2019

„Международният летен югоизточен университет" ще е добрата практика, с която община Болярово ще бъде представена във специално видео, създадено по проекта „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА"

 

 

В заседателната залата на община Болярово се  проведе  обсъждане с фокус-група  на добрите практики в областта на социалните иновации в сферата на културното наследство, с които община Болярово ще участва в изпълнението на проект „ #EuSAVE -ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС ЗА УМНИ ИСТОРИЧЕСКИ СЕЛИЩА". Определи се и практиката, по която да се създаде кратък видеоклип, с който общината да участва в общо видео, представящо добър модел в областта на културно историческото наследство от всяка страна-партньор.

Международният летен югоизточен университет е създаден на основата на Меморандум за сътрудничество и партньорство, подписан на 15 май 2015 година от ректора на Университета по библиотекознание и информационни технологии - проф. д.ик.н. Стоян Денчев и кметовете Христо Христов (община Болярово), Петър Киров (община Елхово) и Илиян Янчев (община Малко Търново).

Неговата цел е да се укрепят добрите връзки между четирите институции, да се създадат възможности за по-добра съвместна работа в посока към изграждане на съвременни и модерни стратегии за стимулиране и развитие на образованието, културата и туризма.

Проектът се изпълнява в периода януари 2019 - декември 2020 година, като през юнии 2020 година община Болярово ще бъде домакин.

 

  •