Начало » Новини » Новинa
Актуално
7,5 млн.лв. се очаква да е бюджетът на община Болярово за 2020 г.

21 Януари 2020

7 500 000 лв. се очаква да достигне общата сума по проектобюджета на община Болярово за 2020 г. Това е с 1 100 000 лв. повече, спрямо първоначалния бюджет за миналата година, коментира Мария Янчева, началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство, местни данъци и такси и ТРЗ".
Държавната субсидия за община Болярово е 5 236 125 лв., от които 4 062 525 лв. са за издръжката на образование, социални услуги, отбрана и сигурност, администрация. За капиталови разходи държавата отпуска 665 400 лв., за зимно поддържане 16 400 лв.
От местните данъци в община Болярово очакват 264 000 лв., от други местни приходи 1 286 045 лв.
Преходният остатък от миналата година е 713 830 лв.
Проектът за бюджет беше представен на публично обсъждане пред кметове и кметски наместници, представители на институции и неправителствени организации на 16 януари.
951 600 лв. са предвидени от бюджета за поддържането на териториите за обществено ползване и благоустрояване. Още 777 360 лв. са заложени в бюджета за основен и текущ ремонт на общинските пътища, управлението на общинските гори, приюта за безстопанствени животни и други икономически дейности.
За осигуряването дейността на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Малко Шарково, Дома за стари хора, домашния социален патронаж и останалите социални заведения на територията на общината са предвидени 2 250 000 лв. За медицинското обслужване на учениците в двете общински училища и на децата в целодневните детски градини са предвидени 51 200 лв. Бюджетът за образование е 1 565 770 лв., а за читалища, музея, спортната база и гробищните паркове е 364 000 лв.

  •