Начало » Новини » Новинa
Актуално
Новите правила за отглеждане на свине в лични стопанства са в сила

27 Януари 2020

Влязоха в сила новите изисквания при отглеждане на свине в лични стопанства, фамилни и индустриални ферми, съобщиха от Министерството на земеделието и горите. Измененията и допълненията в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти са обнародвани на 17 януари 2020 г. в Държавен вестник. Основната им цел е да се минимизират рисковете от проникване и разпространение на заразни заболявания. Новите изисквания са въведени предвид сложната епизоотична обстановка в страната през изминалата 2019 г. и са обсъдени и съгласувани с браншовите организации, отбелязват от МЗХ.
В личните стопанства се допуска отглеждането на не повече от 3 прасета за угояване - БЕЗ свине майки и некастрирани нерези, уточни и д-р Стоян Колев от ОДБХ по време на Епизоотичната комисия в Болярово.
Помещенията за свинете трябва да са стабилни постройки, непозволяващи достъп на други животни. Освен места за храна, вода и съхранение на фуража, всяко стопанство трябва да има ограда и обособено място за отглеждане на животните с определена площ. Стопаните трябва да предприемат действия за дезинфекция, както и за ограничен контакт с хора и други животни. Освен това трябва да отредят специално място за съхранението на торта.
Тази тор не трябва да се изхвърля, след 6 месеца тя е подходяща за наторяване, каза още д-р Колев. Задължително е зърното и фуражите да престоят поне 60 дни преди да бъдат използвани за изхранване на свинете. Забранява се храненето на животните с кухненски отпадъци.
Хората, които искат да отглеждат животни за лични нужди, трябва да подадат заявления за регистрация, към което да приложат и информация откъде са купили прасето, чия собственост е имотът, името на ветеринарния лекар, който го обслужва.
В момента се обсъждат промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които предвиждат режимът за регистрация на личните стопанства да бъде безплатен. Стопаните ще подават лично заявление за регистрация при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 15-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Тези промени обаче са приети едва на първо четене от парламента. От кмета или кметския наместник на този етап се изисква само да издаде стаовище за съществуването на личното стопанство.
С цел информацията да достигне до повече хора, публикуваме пълните указания на БАБХ.

  •