Начало » Новини » Новинa
Актуално
Одобриха приоритетите за мандата в община Болярово

30 Януари 2020

 Програма, насочена към хората и решаването на техните проблеми. Такова определение дадоха за предложената от кмета Христо Христов Програма за управление за мандат 2019-2023 г. общинските съветници на днешното си заседание.
„Заложените дейности и проекти са изцяло насочени към устойчиво развитие и подобряване живота на хората във всички населени места на общината", коментира общинската съветничка Веселина Ганева.
„Програмата е съобразена с всички области от живота на гражданите и показва съпричастност към техните проблеми", заяви общинската съветничка Стоянка Гръкова.
„Изключително съм доволна, че е наблегнато на социалната насоченост, както към младите, така и към възрастните хора, което за мен означава успешна дейност през целия мандат на този Общински съвет и на общинската администрация", каза общинската съветничка Янка Николова.
Сред приоритетите, на които общинската администрация извежда за този мандат са насочени е решаването на проблемите с водоснабдяването. „Проектите за ремонта на водопроводи в Стефан Караджово и Мамарчево са изготвени от 7-8 години. Проблеми има и в други населени места, за които ще търсим варианти за решаване", заяви кметът на общината Христо Христов.
През следващия мандат сериозно внимание ще бъде обърнато и на намаляване на отпадъците, които се депонират на депо, както и за недопускането на нерегламентирани сметища и поддържането на чистотата в населените места, допълни още Христов.
Наред с това ще се наблегне и на надграждането на социалната политика в общината, каза още кметът.
На днешното заседание на Общинския съвет, освен Програмата за управлението на общината през този мандат, бяха приети също Отчета на кмета за дейността на общинската администрация през 2019 г., Планът на заседанията на Общинския съвет, Програмата за управление на общинската собственост, План-сметката за дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов" за 2020 г. Съветниците одобриха също Празничния културен календар на общината, отчетите за изпълнение на общинските планове за младежта и за интеграция на ромите, отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Одобрено беше и заданието за изготвяне на горскостопански план за стопанисването на общинските гори за периода 2021-2030 г.

  •