Начало » Новини » Новинa
Актуално
Събират пластмасови капачки за електрокардиограф в Болярово

2 Февруари 2020

Продължава кампанията за набиране на средства за закупуване на електрокардиограф за Центъра за спешна медицинска помощ в град Болярово. Пластмасови капачки (от вода, безалкохолно, козметика, паста за зъби, перилни и почистващи препарати) се събират, както в „голямото сърце" в центъра на града, така и по търговски обекти и детски и социални заведения.
Не липсват, разбира се, коментари от местни жители, защо трябва по този начин да се купува важна за здравето и живота на хората медицинска апаратура и къде в случая е държавата. Но пък повечето осъзнават, че Центърът за спешна медицинска помощ в Болярово е най-важното и единствено здравно заведение, на което хората разчитат денонощно и че, вместо да заринат кофите за смет с капачки, е по-добре те да бъдат предадени за преработка, а с парите да се купи необходимата техника за лечение.
Шест екипа от фелдшери и медицински сестри работят в ЦСМП-Болярово под ръководството на медицинския фелдшер Валентина Михова.
Лабораторното обслужване се извършва от ямболската лаборатория „РАМОС", като лаборант в Болярово идва само в четвъртък.
Медицинското обслужване се извършва от трима общопрактикуващи лекари, на които общината ще продължи и тази година да осигурява месечни плащания от бюджета с цел да ги задържи чрез покриване на част от разходите, осигурява им и по 8 кубика дърва за отопление на медицинските кабинети. На единия от лекарите е предоставено и безплатно общинско жилище.
На единствените двама стоматолози за 20-те населени места - д-р Янка Николова и д-р Веселина Стефаниева, общината е предоставила безвъзмездно 3 оборудвани кабинета. Тази година се предвижда да бъде разкрит и стоматологичен кабинет в село Стефан Караджово.
През 2019 г. беше закупен и нов стол за стоматологично лечение, което позволи в град Болярово да се запази възможността да се лекуват пациенти с пломби тип амалгама.
Не само възрастните хора и децата, а и безработицата, която към началото на годината е 15,2 %, е проблем, защото хората без доходи не са здравноосигурени. Миналата година здравният медиатор Ана Минчева е помогнала чрез консултации и подготовка на документи на 14 души да си възстановят здравноосигурителните права. Допълнително е съдействала за планови имунизации на 27 деца, за профилактични прегледи на 37 деца и 17 възрастни. Освен това е консултирала по различни въпроси 591 жители, в това число и за помощи за отопление, за подготовка на административни документи и др.
Една от основните задачи, които общинската админстрация си е поставила за този мандат, е осигуряването на възможности за разкриване на мобилна аптека. Целта е да се подобри достъпът на населението до лекарства.
В момента в цялата община работи само една аптека и от нея трябва да се снабдяват с лекарства жителите на 20 населени места. Отдалечеността на селата от общинския и областния център, както и липсата на добри транспортни връзки, също затрудняват закупуването на лекарства. Основната грижа за доставката на лекарствата по селата отдавна се е превърнала в ангажимент на кметовете и кметските наместници и на роднините на болните. Затова от общинското ръководство са убедени, че е редно освен стационарните аптеки, Министерството на здравеопазването да създаде условия за разкриването на "подвижни" или мобилни екипи на аптеките.

  •