Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отново осигуряват дърва за медици и ветерани

21 Май 2020

 Общопрактикуващи лекари, стоматолози, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали в община Болярово и тази година ще получат дърва за огрев от общинския горски фонд за следващия отоплителен сезон. Предложението за това на кмета на общината Христо Христов предстои да бъде утвърдено на заседание на общинския съвет на 27 май.
Предстои и приемане на годишен план 2020 г. и ползване на дървесина от общинския горски фонд на територията на община Болярово, отчети на администрацията и кметовете за дейността им по законите за гражданската регистрация, културата, вероизповеданията, закона за ветеринарно-медицинската дейност за 2019 г.

  •