Начало » Новини » Новинa
Актуално
Първият договор по МИГ за проект на община Болярово вече е факт

10 Юни 2020

 Кметът на община Болярово Христо Христов и председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- Елхово - Болярово" Даниела Минкова подписаха вчера договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за ВОМР на „МИГ- Елхово - Болярово", за частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на четири читалища.
Проектът предвижда инвестиция в частичен ремонт, оборудване и обзавеждане на сградите на читалищата в селата Стефан Караджово, Мамарчево, Воден и Голямо Крушево. Сумата на одобрените за финансиране разходи по проекта е 98 652 лв, а одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ е на стойност 96 939 лв. Срокът за реализиране на проекта е до 30 юни 2023 г.
В следващите седмици се очаква да бъде подписан и договорът за проекта за основен ремонт и обзавеждане на Основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово. Още през февруари в Община Болярово бе получено официално писмо, че по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъдат отпуснати 381 000 лв.
Целта на проекта е да се повиши качеството на образованието и привлекателността на общината, респективно на с. Стефан Караджово, както и да се подобри бизнес средата чрез задържането на младите хора в населеното място.
Ще бъдат извършени топлоизолиране на външни стени, полагане на полимерна мазилка, подмяна на съществуващи прозорци с PVC стъклопакети, подмяна на входните врати с алуминиеви, изграждане на втори таван от гипс картон на метална конструкция, подмяна на лампите с енергийно - ефективни, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
Още два проекта на община Болярово получават финансиране от Стратегията на МИГ Елхово-Болярово. Чрез единия от тях ще се изгради съвсем нова фитнес-зала в града. Досегашната фитнес-зала беше в база на „Булгаргаз", новата ще бъде вече в общинско помещение. А освен за ремонт на базата, отпуснатите 42 457 лева ще се използват и за закупуване на ново оборудване. След изграждането й новата фитнес-зала ще може да се ползва безплатно от всички граждани, информира заместник-кметът Нина Терзиева.
Чрез другия одобрен проект ще се продължат дейностите по благоустрояване на улиците в града. След като общината вече ремонтира тротоарите в централната градска част, сега предстои ремонт на тротоарните настилки и в кварталите. Отпуснатите средства за това по Стратегията на МИГ Елхово-Болярово са 52 477 лева.

  •