Начало » Новини » Новинa
Актуално
Нова социална услуга разкрива общината

30 Декември 2020

 Нова социална услуга разкриват в община Болярово от новата година. Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
От тази услуга ще се възползват 21 потребителя, а общият размер на осигурените от държавата средства за това са 83 685 лева.
В края на годината изтичат договорите на домашните помощници, които са около 30. По този начин на част от тези хора ще бъде осигурена отново работа, коментира кметът Христо Христов. Предоставеният финансов ресурс дава възможност за наемането на 7 щатни длъжности на позиция „Социален асистент". Дейността ще се възложи на общинския отдел „Образование, култура, социални дейности, вероизповедния и младежки дейности", но ще бъде ситуирана в Центъра за социална рехабилитация и интеграция в град Болярово на ул."Геолги Димитров" № 16. За целта чрез стандарта за делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа" допълнително ще бъде осигурена финансово 1 щатна длъжност за администриране на новоразкритата социална услуга.
Наред с това общината ще търси начини да продължи и другите проекти, за които вече е кандидатствала пред социалната агенция.

  •