Начало » Новини » Новинa
Актуално
Покана за обществено обсъждане на проектобюджет 2021

2 Февруари 2021

 В изпълнение на заповед на кмета на община Болярово, на 12 февруари 2021 г. от 13:00 ч. в заседателната зала, ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на Община Болярово за 2021 г.
Съгласно чл. 84 ал. 6 от Закона за публичните финанси публичното обсъждане е задължителен етап преди приемане на общинския бюджет.
Публичното обсъждане ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на министъра на здравеопазването.
При проявен по-голям интерес от страна на заинтересованите институции и граждани ще бъдат допускани по 15 души.

  •